IndexBrowse   BibliographiesMy selection
 Search: in   (word length ≥ 3)
      Login
Reference no #2838   Download bibtex file Type :   Html | Bib | Both
    Created: 2010-07-07 17:07:03     Modified: 2010-07-07 17:07:47
2838 Add to my selection
@InCollection{Py2010a,
      AUTHOR = {Pyykkönen, Pirita},
      TITLE = {Lauseen ymmärtäminen [Engl. Sentence comprehension]},
      YEAR = {2010},
      BOOKTITLE = {Kieli ja Aivot: Kielellisen kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus},
      PAGES = {117-125},
      EDITOR = {Korpilahti, P. and Aaltonen, Olli and Laine, M.},
      PUBLISHER = {Kognitiivisen neurotieteen keskus, TY},
      NOTE = {MC}
}
Last modified: Thu October 16 2014 19:11:34         BibAdmin