IndexBrowse   BibliographiesMy selection
 Search: in   (word length ≥ 3)
      Login
Reference no #2838   Download bibtex file Type :   Html | Bib | Both
    Created: 2010-07-07 17:07:03     Modified: 2010-07-07 17:07:47
2838 Add to my selection
Pirita Pyykkönen. Lauseen ymmärtäminen [Engl. Sentence comprehension] In P. Korpilahti, Olli Aaltonen and M. Laine editors, Kieli ja Aivot: Kielellisen kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus, Pages 117-125, Kognitiivisen neurotieteen keskus, TY, 2010.   Bibtex entry  google
Note: MC.
Last modified: Thu October 16 2014 19:11:34         BibAdmin