IndexBrowse   BibliographiesMy selection
 Search: in   (word length ≥ 3)
      Login
Reference no #1068   Download bibtex file Type :   Html | Bib | Both
    Created: 2007-12-12 11:31:21
1068 Add to my selection
@InProceedings{Oliva:2001,
      AUTHOR = {Oliva, Karel},
      TITLE = {Nekteré aspekty komplexity ceského slovního neporádku (Some Aspects of the Complexity of Word Disorder in Czech)},
      YEAR = {2001},
      BOOKTITLE = {Ceština - univerzália a specifika 3 (sborník konference v Brne 16-18.11.2000)},
      ADDRESS = {Brno}
}
Last modified: Thu October 16 2014 19:11:34         BibAdmin