IndexBrowse   BibliographiesMy selection
 Search: in   (word length ≥ 3)
      Login
Reference no #1067   Download bibtex file Type :   Html | Bib | Both
    Created: 2007-12-12 11:31:21
1067 Add to my selection
@InProceedings{Oliva:2000,
      AUTHOR = {Oliva, Karel},
      TITLE = {Hovory k sobe/si/sebe/se},
      YEAR = {2000},
      BOOKTITLE = {Ceština - univerzália a specifika 2 (sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17-19.11.1999)},
      ADDRESS = {Šlapanice}
}
Last modified: Thu October 16 2014 19:11:34         BibAdmin