IndexBrowse   BibliographiesMy selection
 Search: in   (word length ≥ 3)
      Login
References of P. Korpilahti   Download bibtex file Order by:   Type | Year
<< InCollection >> TOP
1 Add to my selection
Pirita Pyykkönen. Lauseen ymmärtäminen [Engl. Sentence comprehension] In P. Korpilahti, Olli Aaltonen and M. Laine editors, Kieli ja Aivot: Kielellisen kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus, Pages 117-125, Kognitiivisen neurotieteen keskus, TY, 2010.   Bibtex entry  google
Note: MC.
Last modified: Thu October 16 2014 19:11:34         BibAdmin